3000 m2 wellness beleving
Specialist sinds 1993
Eigen montagedienst
Persoonlijk en deskundig advies in onze showroom? Plan nu geheel vrijblijvend een afspraak.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling, betrouwbaarheid en de actualiteit van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, niet tijdig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Rhodos BV. Gebruiker mag de inhoud van rhodos-shop.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, problemen e.d., van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, problemen e.d. die het gevolg zijn van het gebruik van informatie die door middel van Rhodos BV sites verkregen is. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen die zonder enige kennisgeving kunnen worden aangebracht. Met het oog hierop wordt de gebruiker/lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Rhodos BV verkregen informatie.

Wijzigingen
Rhodos BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer.

© Rhodos BV - 2017